07.12.2018
Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje, ne bo javno.

Prvo odpiranje vlog bo potekalo 10. decembra 2018 na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 11. uri. 

 

V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno. 

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.   

Na vrh