09.10.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Strokovna komisija obvešča ponudnike, ki so oddali prijavni obrazec na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 24. 4. 2014, da bosta naslednji odpiranji ponudb 9.10.2014 in 16.10.2014. Odpiranji ne bosta javni.

Na vrh