16.09.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)

Strokovna komisija obvešča ponudnike, ki so oddali prijavni obrazec na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, da odpiranja ponudb 18. 9. 2014 ne bo. Naslednje odpiranje bo 25. 9. 2014.

Na vrh