13.08.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)

 

 

Strokovna komisija obvešča ponudnike, ki so oddali prijavni obrazec na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 24.4.2014, da odpiranja ponudb 21. 8. 2014 ne bo.

Na vrh