07.08.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)
Strokovna komisija obvešča ponudnike, ki so oddali prijavni obrazec na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 24.4.2014, da bo odpiranje ponudb 8.8.2014.

Na vrh