23.11.2018
Obvestilo o 2. odpiranju vlog na programu PKP

Odpiranje vlog, ki so prispele na Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017-2020, ne bo javno.

Kot navaja javni razpis, bo odpiranje vlog potekalo v ponedeljek, 26 .novembra 2018 na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. 

V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno. 

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh