28.08.2019
Obvestilo o 1. odpiranju ponudb na javno povabilo ASI 2019

Odpiranje ponudb, ki so prispele na javno povabilo v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019, bo potekalo v ponedeljek, 2. septembra 2019, in ne bo javno.

Kot navaja javno povabilo – JP ASI 2019, bo odpiranje ponudb potekalo v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 9. uri na sedežu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega povabila – JP ASI 2019 (točka 19. 1), zaradi večjega števila prispelih ponudb odpiranje ponudb ne bo javno.

Več informacij o javnem povabilu JP ASI 2019 je na voljo tukaj.

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na vrh