Novica

07.01.2019
Objavljeno je javno naročilo za nacionalno medijsko kampanjo v okviru projekta ASI

Predmet javnega naročila je storitev celostne izvedbe nacionalne medijske kampanje, vsa dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil.

V  petek, 28. 12. 2018, je sklad na Portalu javnih naročil, Elektronskem javnem naročanju Republike Slovenije in v Uradnem listu Evropske unije objavil javno naročilo »Nacionalna medijska kampanja v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI«.

 

Cilji nacionalne medijske kampanje so ozaveščanje o demografskih spremembah, dvigovanje zavedanja o potrebnosti vpeljave prilagoditev delovnih mest in delovnega okolja starejšim zaposlenim, spreminjanje kulture zgodnjega upokojevanja, promocija aktivnega staranja, poudarjanje prednosti in odpravljanje stereotipov o starejših zaposlenih ter izpostavljanje nujnosti vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja.

 

Medijska kampanja je del splošne kampanje za ozaveščanje v okviru projekta ASI in obsega pripravo vizualne podobe kampanje na podlagi obstoječe grafične podobe projekta, razvoj komunikacijskih orodij in pripravo oglasov (npr. TV, radijski, zunanji, spletni oglasi itd.), zakup medijskega prostora ter izvedbo različnih komunikacijskih aktivnosti, vključno z spletnim oglaševanjem. S kampanjo želimo ozaveščati predvsem splošno javnost, še posebej zaposlene in starejše zaposlene, kadrovske službe ter vodilni kader v malih, srednjih in velikih podjetjih kot tudi strokovne javnosti.

 

Vprašanja lahko zainteresirani gospodarski subjekti postavijo preko Portala javnih naročil do 24. 1. 2018 do 12. ure. Rok za oddajo ponudb je 11. 2. 2019 do 12. ure. 

 

Ponudba se odda preko spletne aplikacije Elektronskega javnega naročanja e-Oddaja: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6257.

 

 


Javno naročilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.