16.04.2019
Objavljeno javno naročilo – izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni

Sklad je v torek, 16. aprila 2019, objavil javno naročilo male vrednoti za izvedbo promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni za program Dvig izobrazbene ravni.


Namen javnega naročila je izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni s primarnim ciljem promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost, osebni razvoj in vključenost v družbo s ciljem večjega vključevanja odraslih v izobraževanje za pridobitev izobrazbe in promovirati javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.


Naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:


1. Kreativne rešitve - SKLOP NARIŠI ME
2. Radio - SKLOP POSLUŠAJ ME
3. Časopis - SKLOP BERI ME
4. Splet - SKLOP KLIKAJ ME


Zainteresirani lahko oddate ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov skupaj, vendar mora biti ponudba oddana za vsak sklop posebej.

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj:  24. 4. 2019, do 12. ure  

Rok za prijavo: 6. 5. 2019, do 10. ure


Razpisna dokumentacija in ostale informacije
so dostopne tukaj.

Vabljeni k oddaji ponudb.

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh