Novica

13.12.2019
Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

 

Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je zaradi sprostitve sredstev in v skladu z 20. točko JP ASI 2019 sklenila, da se dodatno dodelijo sredstva za sofinanciranje naslednjim ponudnikom: 

 

Zap. št.

Ponudnik

Regija

Odobrena sredstva

1.

AMIDAS d.o.o.

KRZS

         7.400,00 €

2.

BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.

KRZS

       28.060,00 €

3.

ELEMENTUM - Ag d.o.o.

KRZS

         8.700,00 €

4.

GOSTILNA PRI AHACU D.O.O.

KRVS

         5.100,00 €

5.

INTECTIV d.o.o.

KRZS

       55.960,00 €

6.

INTRA LIGHTING d.o.o.

KRZS

       55.960,00 €

7.

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

KRVS

       50.000,00 €

8.

MARNIT d.o.o.

KRVS

         8.700,00 €

9.

METALGLASS d.o.o.

KRVS

         5.100,00 €

10.

MOL SLOVENIJA d.o.o.

KRVS

       10.900,00 €

11.

NEKTAR NATURA d.o.o.

KRZS

         8.210,00 €

12.

PROINN, d.o.o., Radovljica

KRZS

         3.300,00 €

13.

RESEDA d.o.o.

KRVS

         6.700,00 €

14.

RORA d.o.o.

KRZS

         5.100,00 €

15.

ROTO ECO d.o.o.

KRVS

       25.400,00 €

16.

STANINVEST d.o.o.

KRVS

       47.500,00 €

17.

Tobačna Grosist, d.o.o.

KRZS

       26.420,00 €

18.

URSA SLOVENIJA, d.o.o.

KRVS

       56.500,00 €

 

 

 

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada