03.04.2018
Objavljen seznam končnih prejemnikov sredstev na javnem povabilu podjetjem za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc

Komisija za pripravo besedila in izvedbo postopka javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc (JP ASI 2017) je na seji 28. 3. 2018 sprejela sklep, s katerim naslednjim ponudnikom dodeljuje sredstva. Seznam teh ponudnikov oz. prejemnikov sredstev, si lahko ogledate tukaj.

 

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sredstva prejme skupaj 222 ponudb. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija sredstva prejme skupaj 216 ponudb.

 

Izbrani prejemniki bodo v naslednjih dneh prejeli pogodbo o sofinanciranju in obvestilo o izboru. Ponudniki, ki niso navedeni na seznamu končnih prejemnikov bodo v naslednjih dneh prejeli obvestilo o neizboru.

Na vrh