30.10.2019
Obiščite nas na sejmu Mojedelo.com

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se bo predstavil na kariernem sejmu Mojedelo.com, ki bo potekal v četrtek, 7. novembra 2019, od 10. do 19. ure v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

Karierni sejem ni samo iskanje službe. Časi, ko smo se izšolali za poklic in ga opravljali naslednjih 40 let, so končani. Naše okolje se spreminja, temu se prilagajajo podjetja, prilagajajo pa se tudi znanja in veščine, ki jih moramo posedovati. Kariera je nekaj, s čimer moramo aktivno upravljati. Tega se še kako zavedamo na skladu, kjer s pomočjo evropskih sredstev izvajamo različne programe za razvoj ljudi od šolanja do zaključka karierne poti.


Na sejmu bomo posebej predstavili dva programa, ki sta sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada, in sicer Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) ter Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR).


Program PUD je namenjen zagotavljanju boljše usklajenosti in povezanosti poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela, kjer preko razpisov spodbujamo delodajalce k izvajanju praktičnega izobraževanja. Program DIR pa bo predstavil možnosti za povračilo šolnin za dvig izobrazbene ravni, in sicer za srednješolsko izobraževanje ter za mojstrske izpite, delovodske in poslovodske izpite.

 

Naša stojnica bo locirana v 2. preddverju.


Več informacij o sejmu najdete tukaj.


Obiščite nas!

 

Programa PUD in DIR sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

Na vrh