Novica

24.08.2018
Obiščite nas na sejmu AGRA in spoznajte primere dobrih praks programa Po kreativni poti do znanja

Od jutri, 25. 8. 2018, pa do četrtka, 30. 8. 2018, bo potekal 56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem (AGRA) v Gornji Radgoni, na katerem se bo predstavil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Poudarek bo na predstavitvi programa Po kreativni poti do znanja (PKP), in sicer bo projektna ekipa vsak dan poskrbela za predstavitev dobrih praks. Sedem visokošolskih zavodov bo predstavilo svoje rezultate dela, produkte in storitve, ki so nastali v sklopu 1. odpiranja JR PKP 2017–2020.

Tako se bodo skozi petdnevno sejemsko dogajanje na stojnici sklada predstavili: v soboto Fakulteta za dizajn s projektom Čebelarstvo kot izziv za sodobno oblikovanje, v nedeljo Fakulteta za Turistične študije UM s projektom Na lov za sevniškim krožnikom: Lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica; v ponedeljek FGPA UM s projektom E-vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov; v torek veterinarska fakulteta UL s projektom Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s človekom in biotehniška fakulteta s projektom Računalniško orodje za shranjevanje, urejanje in analizo podatkov foto-pasti; v sredo FKBV UM s projektom Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji in v četrtek Fakulteta za zdravstvene vede v UNM s projektom Zdrava prehrana v sodobni družbi.

 

Del nedeljskega sejemskega programa je tudi javna predstavitev sklada z naslovom Z evropskimi sredstvi do novega turističnega produkta - Lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica. Prav tako bo sklad prisoten na sredinem strokovnem posvetu Sladkorna pesa nas povezuje, kjer bo kot sofinancer projekta Sladkorna pesa nas povezuje predstavil svojo vlogo in doprinos pri projektih kot je ta.