07.09.2018
Obiščite nas na 51. MOS-u v Celju

Med 11. in 16. septembrom 2018 bo potekal 51. Mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju (MOS), kjer se bo predstavil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije s programi za podjetja.

Obiščite nas v dvorani L1, na razstavnem prostoru št. 3, kjer vam bomo predstavili aktualne razpise – možnosti za podjetja pri pridobivanju nepovratnih sredstev za razvoj kadrov, možnosti štipendiranja za mlade in priložnosti za zaposlene, kako lahko razvijajo svoje kompetence. Podjetja bodo pri nas našla tudi vse informacije o izpolnjevanju kvote zaposlenih invalidov in finančnih vzpodbudah za zaposlovanje invalidov ter ohranjanje njihovih delovnih mest.

Glavni predstavitveni poudarek bo letos na programu sklada Po kreativni poti do znanja (PKP), v okviru katerega bomo vsak dan predstavljali primere dobrih praks. Program povezuje izobraževalno sfero (v program vključene visokošolske zavode) s trgom dela (gospodarskim sektorjem) ter omogoča študentom pridobiti praktične izkušenje, gospodarstvu pa usposobljen kader. Na sejmu bo deset visokošolskih zavodov predstavilo svoje rezultate dela, produkte in storitve.

Sklad delodajalcem ponuja raznolike programe sofinanciranja, da razvijajo potenciale svojih zaposlenih (Kompetenčni centri za razvoj kadrov), starejših zaposlenih (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile) in sodelujejo z mladimi in izobraževalnimi organizacijami (PKP).

Če vas zanima, kako lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva za razvoj kadrov, vas vabimo na  predstavitev programov in razpisov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki bo v sredo, 12. 9. 2018, od 16.15 do 17.15 v dvorani Celjanka.

Hkrati pa vas vabimo tudi na praktično delavnico Moč zmagovalne miselnosti uspešnega vodje v izvedbi Branka Žunca, mednarodnega trenerja in coacha ter direktorja Družbe za odličnost d.o.o., ki bo v petek, 14. 9. 2018, od 14.30 do 17.30 v dvorani Celjanka. Delavnica je namenjena vodjem, kadrovskim delavcem in zaposlenim, za krepitev kompetenc prihodnosti v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.Predstavitev projektov programa PKP po dnevih:


Prijavitelj projekta PKP

Naslov

torek, 11.9.2018

UM, FL

Vrednotenje proizvodnega procesa iz vidika trajnostnega razvoja in uvajanje novih logističnih poslovnih modelov v invalidskem podjetju

 

MLC Ljubljana

Platforma pravnega poznavanja javnega naročanja

sreda, 12.9.2018

Fakulteta za dizajn

Pohištvo za mala stanovanja in projekt

 

 

Čebelarstvo kot izziv za sodobno oblikovanje

četrtek, 13.9.2018

UNM, Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Turistična platforma

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Delitvena ekonomija na področju vzajemnega informiranja o dogodkih, ki podpirajo preživljanje prostega časa turistov + 2 projekta

petek, 14.9.2018

UM,  Fakulteta za energetiko

Merjenje prevodnosti - koeficienta toplote kombiniranih sistemov izolacije

 

UM, Fakulteta za strojništvo

Snovanje, konstruiranje in razvoj 3D tiskalnika s ciljnim nalaganjem

sobota, 15.9.2018

UL, FKKT

Določevanje stopnje toplotne modifikacije lesa

 

Visoka šola za varstvo okolja

CO2 negativna ekostranišča (CarbOn NegatiVe ExteRnal Toilet

nedelja, 16.9.2018

UL, Teološka fakulteta

Vzpostavitev sistema za spremljanje dela relacijskih zakonskih in družinskih terapevtov v praksi

 

UL, Pedagoška fakulteta

Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakultetiNa vrh