16.05.2019
O pomenu starejših zaposlenih tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

Sklad se je s svojimi programi v okviru stojnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavil na Dnevih medgeneracijskega sožitja, s predstavitvijo projekta ASI pa je sodeloval tudi na okrogli mizi. Slovesnosti ob odprtju se je udeležila direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar.

V četrtek, 16. maja 2019, je na okrogli mizi »Kako dalje? Vseživljenjsko učenje, priprave na upokojitev in aktivno staranje« vodja projekta mag. Andraž Banfi predstavil projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI).


Projekt ASI je namenjen preseganju stereotipov in spreminjanju odnosa do starejših zaposlenih in prepoznavanju njihove vrednosti, ki jo (lahko) imajo na trgu dela. Odgovarja na izzive družbe s starajočo se delovno silo, na ozaveščanje delodajalcev in delavcev glede negativnih demografskih trendov, predvsem pa nudi podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje starejše delovne sile ter okrepitev kompetenc in motivacije starejših zaposlenih za podaljševanje njihove delovne aktivnosti.

 


Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki so od 14. do 16. maja 2019 potekali na Gospodarskem razstavišču, so namenjeni medsebojnemu povezovanju generacij, zmanjševanju socialne neenakosti, prenosu znanj med generacijami ter aktivnemu vključevanju vseh generacij v ekonomsko, družbeno in politično življenje. Kot soorganizator je sodelovalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh