19.09.2018
Nadaljevanje poostrene kontrole preverjanja izvajanj najavljenih programov usposabljanj v okviru povabila JP ASI 2017

Sklad je začel izvajati nenapovedane kontrole z namenom preverjanja dejanskega izvajanja programov usposabljanj s strani prejemnikov sredstev v okviru povabila JP ASI 2017. Izvajanje teh kontrol je opredeljeno v 12. točki 6. člena Pogodbe o sofinanciranju ter v 5. točki Navodil za poročanje v okviru dokumentacije povabila JP ASI 2017.

Dosedanje kontrole so ugotovile kršitve pogodbenih določil pri nekaterih ponudnikih, zato želimo preostale ponudnike opomniti, da so s podpisom Pogodbe o sofinanciranju pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc zavezani, da morajo v primeru odpovedi ali sprememb pri izvedbi usposabljanj o tem nemudoma obvestili sklad oziroma ga obvestiti najkasneje pred začetkom napovedane izvedbe (opredeljeno v 13. točki 6. člena Pogodbe o sofinanciranju).

 

Če kateri od ponudnikov krši pogodbena določila in ne izpolnjuje vseh obveznosti ali če se katerokoli svetovanje, usposabljanje ali izvedbeno delo ne izvaja v skladu z napovedjo usposabljanj, je to lahko razlog za prekinitev pogodbe ali uvedbo drugih sankcij.

 

Sklad bo v naslednjih tednih intenzivno nadaljeval z izvajanjem nenapovedanih kontrol. Prejemnike sredstev zato pozivamo, da usposabljanja in izobraževanja najavljajo skladno z navodili za poročanje ter da nam kakršnokoli spremembo v napovedi usposabljanj sporočijo na elektronski naslov: asi[@]sklad-kadri.si vsaj en delovni dan pred najavljeno izvedbo usposabljanja.

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh