07.02.2019
Rezultate delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017–2018 bomo predstavili na zaključni konferenci

V sredo, 13. februarja 2019, bo od 9.30 do 14.00 v hotelu Radisson Blu Plaza hotelu (BTC), v Ljubljani potekala zaključna konferenca Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017–2018 (KOC 2.0), na kateri bomo podrobneje predstavili rezultate delovanja.

Eden izmed programov, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije, Evropskega socialnega sklada, je tudi KOC 2.0 – Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Kompetenčni centri povezujejo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvoj kadrov in predstavljajo pomembno investicijo oz. spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Na ta način se med seboj tudi povezujejo v panoge in omogočajo prenos znanj.

 

Z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih ter krepitvijo mreženja in povezovanja podjetij, neposredno prispevamo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljšanju položaja zaposlenih na trgu dela.

 

Od leta 2010 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije, Evropskega socialnega sklada s 13.210.000,00 EUR podprl 39 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, v katere je bilo vključenih 714 podjetij. V različne programe usposabljanj pa je bilo  opravljenih preko 56.000 vključitev.

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

 

Zaključno konferenco Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

Na vrh