06.06.2018
Na prvo odpiranje javnega razpisa NIUZ prispelo 432 vlog

Vse vlagatelje obveščamo, da je do 5.6. za javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (NIUZ) prispelo 432 vlog. Od tega jih je do roka za prvo odpiranje prispelo 247, ostale bodo odprte na drugem odpiranju, ki bo predvidoma 19. 6. 2018.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Na javni razpis se do vključno 5. 9. 2018 lahko prijavijo posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.


Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh