22.11.2018
Mednarodni strokovnjaki pomagajo slovenskim podjetjem pri razumevanju vseh aspektov digitalizacije

Digitalizacija podjetij obsega različne procese, ki so namenjeni različnim delom podjetij, od vodstvenih kadrov, prek zaposlenih do samih proizvodnih procesov, marketinga, odnosa s strankami ipd. Zato obstajajo seveda različni vidiki uspešne digitalizacije, ki odgovarjajo na težave posameznih področij. Na mednarodni konferenci sLOVEnian DIGITALization Competences, ki jo je organizirala ekipa KOC 2.0 v okviru projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in je potekala 22. in 23. oktobra 2018, so svoje izkušnje delili številni tuji strokovnjaki.

Na konferenci je, med drugimi, imel delavnico tudi Toomas Turk, ki sodeluje pri estonski Mreži digitalnih inovacij DIGINNO. Baltske države so v marsičem vodilne v digitalni ekonomiji, a se prav tako soočajo s podobnimi težavami na področju digitalizacije, zato so se odločile, da ustanovijo Mrežo digitalnih inovacij, DIGINNO. V okviru te mreže se posvečajo predvsem trem izzivom: promociji uporabe IKT v poslovnem sektorju, razvoju inovativnih digitalnih javnih storitev in pripravi diskusij na temo enotnega digitalnega trga za Baltsko regijo. Toomas Turk je predstavil, na kakšen celovit način so pristopili k digitalizaciji javnih storitev v Estoniji, ki velja za eno izmed najbolj digitalno naprednih držav v Evropi.

 

 

Nam bližji nemški trg je za naša podjetja zelo pomemben, saj tja največ izvažajo. Prav zato je v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico Alexander Engels predstavil, kako so se z digitalizacijo oziroma z uvajanjem industrije 4.0 spopadali v nemških podjetjih in na kaj je potrebno biti pozoren.

 

 

Nicole Ashe o medgeneracijskem sodelovanju in organizacijski kulturi v podjetjih.

 

O medgeneracijskem sodelovanju, ki je postalo nujno v dobi digitalizacije poslovanja, je spregovorila Nicole Ashe iz skupine Growing Leaders. Ta skupina združuje kadrovske strokovnjake, ki se posvečajo predvsem generaciji tako imenovanih milenijcev, torej generaciji, ki sedaj vstopa na trg dela in ima povsem druge vrednote kot prejšnje generacije. Podjetja, ki se resno ukvarjajo z digitalizacijo svojega poslovanja, morajo ubrati drugačne načine sodelovanja z milenijci, saj le-ti prinašajo nove ideje in rešitve v podjetja, hkrati pa se mnogo bolj enostavno prilagodijo zahtevam digitalizacije.

 

Predstavitev tujih strokovnjakov na konferenci sLOVEnian DIGITALization Competences si lahko ogledate tu.

 

 

Program  Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Na vrh