12.12.2014
Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški univerzi München

Likarjev sklad dodeljuje letne štipendije za študijsko leto 2015/2016 z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu. Rok za prijavo je 11. marec 2015.

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študijsko leto 2015/2016, ki se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2015/2016 (oktobra 2015).


Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo).


Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci.

Kandidati morajo predložiti:

  • prijavni obrazec, dosegljiv na spletni strani Likarjevega sklada,
  • biografijo,
  • bibliografijo,
  • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
  • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
    potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  • dokazilo o znanju nemškega jezika,
  • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti na naslov:

 

Prof. dr. Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
s pripisom: Za Posvetovalni odbor sklada "Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar"

najkasneje do vključno 11. 3. 2015 (ne glede na vrsto pošiljke).


Kandidati bodo o predizboru pisno obveščeni najkasneje do 17. aprila 2015 na podlagi odločitve Posvetovalnega odbora, dokončno pa o izboru kandidatov odloča Svet sklada s sedežem v Münchnu. Pritožbe na odločitve niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.


Dodatne informacije so na voljo pri ga. Bibi Ovaska Presetnik, služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.: 01-2418-594 (E-mail: student.office[@]uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora izr. Prof. dr. Janku Slaviču, tel.: 01 4771 226, (E-mail: janko.slavic[@]fs.uni-lj.si) in na spletnem naslovu Likarjevega sklada.

Na vrh