03.09.2018
Lastna blagovna znamka in timsko delo

Ekipa KOC 2.0 je v okviru projekta »Kompetentna Slovenija« v četrtek, 23. avgusta, in v četrtek, 30. avgusta 2018, izvedla dve zelo zanimivi delavnici, ki naslavljata predvsem zagonska podjetja in podjetja, ki so že nekaj časa na trgu, ter si prizadevajo za izboljšanje svoje podobe ter delovnih procesov.

Prvo delavnico z naslovom »Razvoj strategije lastne blagovne znamke« je izvedla priznana strokovnjakinja v marketingu, sodelavka mednarodne organizacije Brand Trust mag. Metka Hrovat. Hrovatova je na podlagi svojih večletnih izkušenj na področju upravljanja blagovnih znamk pripravila zanimivo interaktivno delavnico, kjer je udeležencem najprej predstavila upravljanje blagovnih znamk skozi predstavitve primerov. Sledila je predstavitev pomena megatrendov in industrijsko specifičnih trendov za pripravljenost znamk na prihodnost ter pozicioniranje blagovnih znamk, to je, kako najti svoje mesto na zasičenem trgu. Udeleženci so poskušali na primeru svojih blagovnih znamk izluščiti metodo razvoja konkurenčne strategije lastne znamke s pomočjo ugotavljanja najpomembnejših lastnosti njihovih izdelkov oziroma v čem se njihovi izdelki ločijo od drugih na trgu.

 Drugo delavnico je izvedel priznani športni psiholog dr. Matej Tušak. Vsebina delavnice z naslovom »Timsko delo in učinkovito komuniciranje« je bila namenjena predstavitvi pomembnosti vzpostavitve dobre ekipe za učinkovito komuniciranje v podjetjih ter s tem povezane optimizacije poslovanja. Udeleženci so spoznali vidike timskega dela in učinkovitega komuniciranja ter vodenja, svojo vlogo in svoje funkcioniranje v timu skozi pomen zaupanja in nezaupanja v timu. Skozi interaktivno predavanje in delavnico so se naučili nekaterih značilnosti komuniciranja, reševanja konfliktov, brainstorminga v skupini in skupinskega razmišljanja, delitve vlog, spoznavanja svojih vlog v skupini in lastnega načina dela v skupini, postavljanja ciljev v skupini in učinkovitega vodenja.

 

Udeleženci so bili nad obema delavnicama navdušeni, saj sta bili naravnani interaktivno, s številnimi nalogami, ki so jih morali udeleženci rešiti. 


Navajamo nekaj odzivov:

»Znanje/izkušnje predavateljice«

»Odprtost za vprašanja, praktične vaje (preproste), zanimivi primeri«

»Dialog, praktični primeri«

»Praktični primeri, ki podkrepijo predavano vsebino«

»Predavanje, nove informacije«

 

»Natančnost podajanja, dostopnost, prijetnost« 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Lastna blagovna znamka in timsko delo
Lastna blagovna znamka in timsko delo
Lastna blagovna znamka in timsko delo

Na vrh