12.03.2018
Kompetentna Slovenija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj uspešno izvedla dve delavnici

Ekipa KOC 2.0 je v četrtek, 8. marca 2018, v sodelovanju z Ljudsko univerzo v Kranju organizirala delavnici v sklopu Kompetentne Slovenije z naslovoma »Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR)« in »HR pravo za nepravnike«.

Prva delavnica je bila namenjena vsem, ki so želeli slišati odgovore na najpogostejša vprašanja o varstvu osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo delavci in delodajalci, predvsem v luči sprememb, ki jih s 25. 5. 2018 prinaša Uredba (EU) 2016/679. Obdelavo osebnih podatkov na delovnopravnem področju ureja kar nekaj zakonov. Uporaba številnih novih tehnologij, ki jih delodajalci uporabljajo za zagotavljanje varnega in učinkovitega delovnega procesa, pa odpira vprašanja, ki jih zakoni ne urejajo neposredno. Namen delavnice je bil s pomočjo praktičnih primerov poiskati odgovore na odprta vprašanja, ki bodo delodajalcem v pomoč pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem pa pri uresničevanju njihovih pravic.

Druge delavnice so se udeležili predvsem tisti, ki se zavedajo pomena poznavanja osnov HR prava, postopkov zaposlitve in odpuščanja delavcev in so se želeli na splošno seznaniti s ključnimi delovnopravnimi vprašanji, akti, odredbami in veljavno zakonodajo s tega področja.

Obe delavnici sta izvedli priznani strokovnjakinji s področja delovnega prava, in sicer prvo Andreja Mrak iz IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve, drugo pa Vanja Panjan iz Odvetniške družbe Simčič in Panjan, o. p., d. o. o.. Na delavnicah je sodelovalo 38 udeležencev iz vse Slovenije, ki so izvedbo in vsebino ocenili kot zelo dobri. Zaradi velikega interesa bomo delavnici ponovili, in sicer 29. 3. 2018 na Ljudski univerzi v Velenju.

Več o Kompetentni Sloveniji in o napovedniku prihajajočih delavnic lahko preberete tukaj. V kolikor bi se želeli prijaviti na katero izmed njih, vas prosimo, da sledite povezavam, ki so navedene v vabilih.


 

Delavnici sta ob finančni podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije (Evropski socialni sklad) organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Ljudska univerza Kranj.


Kompetentna Slovenija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj uspešno izvedla dve delavnici
Kompetentna Slovenija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj uspešno izvedla dve delavnici
Kompetentna Slovenija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj uspešno izvedla dve delavnici
Kompetentna Slovenija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj uspešno izvedla dve delavnici

Na vrh