05.07.2019
Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0): sprememba javnega razpisa

Z namenom razširitve pogojev za kandidiranje se je spremenil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, ki je bil 7. 6. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019.

Sprememba javnega razpisa, razpisne dokumentacije in obrazcev je objavljena na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019.

Hkrati se podaljšuje tudi rok za oddajo vlog, in sicer do 15. 7. 2019 do 23:59. Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri na sedežu sklada, Dunajska 20, Ljubljana.

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Na vrh