28.01.2014
Kompetenčni centri razstavljali na sejmu Informativa 2014

Na sejmu Informativa, ki je potekal 24. in 25. januarja na Gospodarskem Razstavišču so razstavljali in predstavljali potrebe po znanjih in profilih kompetenčni centri: Papirniške industrije (KocPI), Kemijske industrije (KOCKE) in KOC trajnostne gradnje in okoljske tehnologije. Njihove predstavnike smo poprosili za povzetek vtisov, vprašali katere poklice so promovirali in kakšen je bil interes s strani udeležencev sejma.

»KocPI, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir, uspešno zastopal slovensko papirno panogo. Na stojnici je predstavljal izdelke, ki so plod slovenskih podjetij ter podajal informacije o papirni panogi, ki so širši javnosti bolj kot ne neznana. Podjetja (18 jih je v partnerstvu, od tega so 3 velika) so prispevala promocijski material. Tako mladi, kot starši so bili presenečeni nad uspešnostjo papirne panoge, saj prevladuje mnenje, da je večina papirne industrije propadla. Obiskovalce smo seznanili s številom papirnic in papirno predelovalnih podjetij v Sloveniji, o proizvodih, ki nastajajo in kje jih kot potrošniki lahko najdejo. Prikazali smo jim, kako blizu smo vsakemu od njih v njihovem vsakdanu.  Obisk na stojnici je bil nad pričakovanji. Odziv vseh obiskovalcev stojnice KocPI je bil pozitiven, predstavili so kakšni profili so v papirni industriji zaželeni: tehniki, inženirji in univ. dipl inž. smeri: papirništva, kemije, eletrotehnike in strojništva. Tako so si lažje predstavljali, kje vse se lahko z določenimi znanji in izobrazbami zaposlijo.« 
Lidija Zupančič, vodja projektne pisarne Kompetenčnega centra za papirno industrijo

Videoizjava Petre Prebil Bašin

 

 


»Oba dneva je bil interes stalen. Na stojnici namenoma nismo ponujali bombonov ali podobnih sladkarij, temveč smo jim dali sestavljati sestavljanko z motivi iz gradbeništva. Kdor je sestavil, je dobil nagrado - promocijski materiali naših partnerjev (majice, kape, pisala ipd.). Razdelili smo ves promocijski material. Ustavljali so se mladi in starejši (starši). Oboji so spraševali, ali je v gradbeništvu še možno dobiti zaposlitev, na katerih delovnih mestih, s katero stopnjo izobrazbe. Odgovarjali smo jim, da je perspektiva v tržnih nišah, kar dokazujejo naši partnerji - npr. lesena gradnja, energetsko varčna gradnja, z ogrevanjem oz. hlajenjem s sodobnimi postrojenji, ki so varčni in malo onesnažujejo okolje, z gradnjo z naravnimi  materiali kot je ilovica, juta, trstika ipd. To je bilo tudi osnovno sporočilo našega KoC na tam sejmu. Zainteresiranim smo pojasnili tudi vlogo KoC-a, ki ga vodi podjetje Gnezdo d.o.o. in povezuje 18 podjetij iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske in Dolenjske regije. Pozna se, da je panoga v težavah, saj mladi in starši ne razmišljajo prav veliko o poklicih s področja gradbeništva. Srednja gradbena šola je izrazila interes, da se poveže z našim KoC-om. Za nas je bila zanimiva tudi  izkušnja, kako se šole - srednje, višje in fakultete, zelo trudijo pri pridobivanju bodočih dijakov oz. študentov.«
Marjan Velej, vodja projektne pisarne Kompetenčnega centra za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije.


»Kompetenčni center za kadre kemijske industrije je na sejmu poklicev Informativa sodeloval že drugo leto zapored. Mladim, ki se odločajo o nadaljevanju svoje karierne oz. izobraževalne poti, smo želeli predstaviti slovensko kemijsko industrijo, ki je ena najpomembnejših panog. Le-ta predstavlja proizvodnjo kemikalij in kemijskih izdelkov, farmacevtskih izdelkov ter izdelkov iz plastike in gume. Izdelki kemijske industrije so v vsakdanjem življenju nepogrešljivi in nam omogočajo visok življenjski standard. Poleg tega pa zagotavlja osnovne in napredne materiale ter tehnologije za vso predelovalno industrijo in ponuja trajnostne rešitve za številne današnje okoljske probleme. Nekateri izdelki: zdravila, kozmetika, detergenti, čistila, kemikalije, barve, laki, lepila, tesnila ter številni izdelki iz gume in plastičnih mas. V Sloveniji kemijsko industrijo predstavlja več kot 600 podjetij. Kemijska industrija velja kot dober in zanesljiv delodajalec. Zaposluje preko 25.000 oseb, kar je 15% vseh zaposlenih v slovenski industriji. Kadri so ključni. Zlasti so aktualne tehniške oz. naravoslovne vede (kemija, farmacija, biologija, medicina, fizika, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo, strojništvo, …), še posebej pa smo mladim želeli predstaviti dva deficitarna poklica v panogi, in sicer kemijski tehnik ter farmacevtski tehnik.


V povezavi s Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije je pravkar v teku projekt Zdravi na kvadrat v katerem želimo med drugim opozoriti na krepitev zdravja pri mladih. Kljub temu, da je zdravje pri mladih nekako samoumevno pa so ravno v času rasti in oblikovanja telesa mladi najbolj občutljivi. Zato želimo opozoriti na vsakodnevno  pravilno prehranjevanje in na redno gibanje tudi v obdobjih, ko mladi zaradi učenja veliko časa preživijo za zvezki, knjigami in računalniki. Skrb za zdravje v mladosti je zelo pomembna, saj lahko vpliva na to, kakšno bo zdravje v vsem nadaljnjem življenju. Samo zdrav človek je lahko zadovoljen, uspešen in srečen. Zato se naš slogan glasi: Gojimo skrb za zdravje, spodbujamo veselje do učenja, dela in življenja.«
Žiga Lampe
, Združenje Kemijske Industrije, GZS

 

 

 

Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na vrh