01.10.2019
Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe (KOC INOVATIS) je eden izmed desetih kompetenčnih centrov tretje generacije KOC 3.0

Septembra je sklad podprl tretjo generacijo, deset novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019–2022. Eden od izbranih na razpisu je tudi KOC INOVATIS, ki združuje 28 partnerjev. Ti so se na uvodnem sestanku strinjali, da so je vlaganje v zaposlene najpomembnejše za uspešno delovanje podjetij.

Ključni namen KOC INOVATIS je, da bo razvijal kompetence zaposlenih v partnerstvu ter krepil povezovanje in izmenjavo dobrih praks med partnerji. Rdeča nit področja, na katerem delujejo partnerji, je trajnostna gradnja. Ta je kompleksen proces, ki terja veliko znanja in povezovanje več sektorjev. Podvržena je številnim spremembam (razvoj novih tehnologij in digitalizacija, napredne tehnologije in materiali, odzivnost, varnost …), kar je poseben izziv za zaposlene.


 


Rezultat sodelovanja bo večja konkurenčnost ter inovativnost podjetij na področju trajnostne gradnje ter bolj usposobljeni zaposleni. Pomemben vidik bo tudi promocija delovanja KOC INOVATIS-a in področja pametnih zgradb in domov z lesno verigo.


Sporočilo za javnost

 

 

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh