28.02.2020
(Konferenca Trk generacij) Še ena možnost za prijavo - na voljo le še nekaj mest (4. marec 2020, Celje)

Od konference Trk generacij – kako do uspešnega medgeneracijskega vodenja?, ki bo potekala 4. marca 2020 v Celju, nas loči le še nekaj dni. Na volje je še nekaj mest.

 

Medgeneracijske razlike med zaposlenimi so lahko za podjetja velik izziv. Zaposleni različnih starosti vidijo svet različno, saj se srečujejo z različnimi življenjskimi izzivi, zagotovo pa se ob dobrem vodenju, lahko drug od drugega veliko naučimo. Pridružite se nam na konferenci Trk generacij – kako do uspešnega medgeneracijskega vodenja?, ki bo 4. marca 2020 v Kongresnem centru Celje.


Slovenija je ena najhitreje starajočih se družb. Upad rodnosti in podaljšanje življenjske dobe se že odraža na trgu zaposlovanja in v podjetjih samih.  Posledično se spreminja tudi razmerje med mlajšimi in starejšimi na delovnem mestu. V takšnih okoliščinah medgeneracijsko sodelovanje in vodenje postaja nuja, ki prinaša tudi veliko koristi, kot so izmenjava izkušenj in spoznanj, učenje, pomoč, ohranjanje in širjenje socialne mreže ipd.

 

PROGRAM KONFERENCE

 

Zanimiv program bodo z nami soustvarjali vrhunski domači in tuji strokovnjaki:

 

Generacije - podobni smo si bolj kot mislimo (predavanje)

Dr. Jana Goriup  je profesorica pri predmetu Socialna gerontologija in predstojnica na visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea. Za nas bo osvetlila pojem generacij, skušala bo pokazati, kaj nam je vsem skupno in po čem se kot generacije razlikujemo. Razložila nam bo tudi, kaj je aktivno staranje ter kako uspešno preseči obstoječe stereotipe o starejših zaposlenih z uporabo čustvene in socialne inteligence.

 

  

Medgeneracijska raznolikost kot dodana vrednost (predavanje)

Matt Flynn je profesor za upravljanje s človeškimi viri na Univerzi v Hullu in direktor Centra za raziskave starejše delovne sile ter vodja projekta ASPIRE. Skupaj z njim se bomo soočili  z medgeneracijskimi izzivi v podjetjih in pogledali, kaj lahko glede njih storimo. Seznanili se bomo različnimi oblikami medgeneracijskega prenosa znanj in ovirami, ki se pri tem pojavljajo. Pogledali bomo, kateri dejavniki so pomembni pri oblikovanju medgeneracijske delovne sile ter spoznali zakaj je medgeneracijsko sodelovanje pomembno in koristno.

 

Praktično - uporabna psihologija za vodenje in medgeneracijsko sodelovanje (delavnica)

Jan Kovačič je organizacijski psiholog, svetovalec, izobraževalni trener, vodja projektov #uporabna psihologija in doktorski študent psihologije. Z njim bomo spoznali, da je marsikateri medgeneracijski prepad lahko tudi posledica razvojno-psiholoških zakonitosti. Zato bomo skušali razviti vodstvene veščine upravljanja z generacijami ter nasloviti in premostiti izzive različnosti z možnimi rešitvami, ki jih pri tem ponuja uporabna psihologija.

 

 

Proč s stereotipi: medgeneracijske sinergije (okrogla miza s predstavniki treh različnih generacij)

Mag. Janez Žezlina je partner, svetovalec, trener ter potenctiolog v podjetju ENERGOS d.o.o. Na konferenci bo organiziral in vodil okroglo mizo, na kateri  bodo trije predstavniki različnih generacij  predstavili pogled na svojo in druge generacije ter uspešno medgeneracijsko vodenje. Ob pogovoru o dobrih praksah in izkušnjah bomo skupaj presegli »stereotipe in predalčkanja« po posameznih generacijah in ugotovili, kaj je tisto, kar pospešuje dobro medgeneracijsko sodelovanje.

 

Piko na i konferenci pa bodo dodale zanimive in uspešne prakse  s področja medgeneracijskega sodelovanja. Sara Košič, specialist za kadre in kadrovske projekte, bo predstavila prakso sodobnega načina prenosa znanja v podjetju Odelo Slovenija d.o.o., ki sodeluje tudi v okviru Pilotnih projektov ASI. Spoznali pa bomo tudi zanimiv in inovativen medgeneracijski projekt Babi servis, ki poteka v okviru Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda in nam ga bo približala Viktorija Drolec, projektna vodja v zavodu.


Podelili bomo tudi priznanja Glasnik razvoja starejših zaposlenih udeležencem jesenskega cikla delavnic ZAVZETI ASI.


Program konference bo povezovala voditeljica jutranjega programa na TV Slovenija  Ana Tavčar Pirkovič.

 

Konferenca je namenjena vodilnim delavcem, direktorjem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom.


Pozor, možni stranski učinki konference: na medgeneracijsko vodenje in sodelovanje boste gledali drugače.

 


Na konferenco se lahko prijavite tukaj.

 

 


Konferenco pripravlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru programa  Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.  Projekt ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

Na vrh