Novica

20.12.2018
Kaj imate skupnega les iz dizajn? Uspešno zaključen projekt KOCles 2.0. presegel zastavljene cilje

Vlaganje v razvoj kadrov, sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in podjetji ter usmerjenost v doseganje poslovnih izboljšav so le nekateri od dejavnikov uspeha v pravkar zaključenem projektu KOCles 2.0.

Junija 2016 je bil objavljen razpis za vzpostavitev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarski industriji, kjer je bil izbran prijavitelj Lesarski grozd, ki je vodil partnerstvo 27 podjetij iz lesarske industrije, skupaj s preko 2.500 zaposlenimi in 8-ih podpornih institucij. Med dvoletnim projektom je partnerstvo zabeležilo več kot 15 poslovnih izboljšav in realiziralo 5.392 vključitev. Skupaj so izvedli 898 delavnic z 97 različnimi izvajalci. Izobraževali so se na treh prioritetnih področjih: design managementa in znamčenje; vodenja in uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje; trženja, prodaje in komunikacije. Dodana vrednost na zaposlenega v področju C 16 in C31 (lesarska panoga) se je v letih od 2015 do leta 2017 povečala za 7 %, medtem ko se je dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih partnerjih KOCles 2.0 v omenjenih letih povečala za 15,1 %.


Projekt KOCles 2.0 je dosegel zastavljene cilje. S pomočjo tujih strokovnjakov in individualnim pristopom je projekt pripomogel k vpeljavi konceptov dizajn managementa in znamčenja, kar se kaže v novih oz. izboljšanih procesih, prototipih in produktih (Satler okna in vrata, Mizarstvo Florjančič, Donar, Lina Design, Mizarstvo Bolčič, Alples). Projekt je pripomogel k razvijanju kompetenc in s tem prispeval k okrepitvi uspešnosti delovanja slovenskih lesarskih podjetij, kar se odraža v višji prodaji (Jelovica okna, Alpod, Hit Preless), novih trgih (Donar, Lina Design), višji produktivnosti (M Sora, Satler okna in vrata, Lesna vrata, Adria dom, Alples), na novo lansirani produktih (Donar, Mizarstvo Florjančič), višji prepoznavnosti blagovne znamke (Gonzaga-pro), inovativnih rešitvah (Jelovica hiše) ter strokovni usposobljenosti za specifična programska orodja (Stilles, Hit Preless, Inles, Menina, Jelovica okna, Mizarstvo Jezeršek). Podjetja so z novimi znanji optimizirala delovne procese (Marles hiše, M Sora, Adria dom, Satler okna in vrata, Lesna vrata, Pohištvo Potočnik) in dvignila raven zavzetosti zaposlenih (LIP Bled, LIP Bohinj, Adria dom, Murales).

 

 

 

 

 

Podjetja so uspešno izvedla 24 notranjih usposabljanj med izobraževalnimi institucijami (srednje šole, fakultete) in podjetji, kjer so razvijali nove produkte oz. izboljševali storitve in procese. S pomočjo design thinking metode in drugih design management znanjih, so podjetja v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki ter študenti Fakultete za dizajn, razvijali prototipne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Podjetja so, v sodelovanju s študenti, produkte z največjim tržnim potencialom, dodelala iz tehnološkega vidika in jih pripravila na serijsko proizvodnjo. V skupinska usposabljanja, ki so bila izvedena za vsa prioritetna področja, so se podjetja vključila 280-krat. Prednost slednjih je predvsem v mreženju in izmenjavi izkušenj med partnerji.


Udeleženci projekta menijo, da so z novo pridobljenimi znanji naredili korak naprej k večji konkurenčnosti lesarskih podjetij ter s tem dvignili zavedanje o vlaganju v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Spodbuden je tudi podatek, da se je zaposlenost v lesnopredelovalni panogi v letu 2017 povečala za 3 % glede na leto prej. V skupini C16 Obdelava in predelava lesa se je zaposlenost povečala za 2,2 %, v C31 Proizvodnja pohištva pa za 4,3 %. Izrazit trend naraščanja se kaže tudi v blagovni menjavi, tako se je v letu 2017 izvoz lesnopredelovalne panoge povečal za 7,1 % in uvoz za 14,6 %. Presežek (suficit) panoge v blagovni menjavi se je glede na prejšnje leto povečal za 0,6 % in je znašal 313 mio EUR.
Izjave sodelujočih:

˝Največji učinek KOCles-a 2.0 je v tem, da smo naredili velik napredek pri procesnem pristopu na področju organizacije dela ter digitalizaciji v podjetju, izboljšali pretok informacij in spoznali nove pristope trženja˝ - Marles hiše

˝Novo pridobljena znanja nam omogočajo hitrejšo obdelavo podatkov z manj napakami v fazi priprave dela˝ - IP Inles

˝Vsa izobraževanja v okviru KOCles so prinesla določene koristi. Z izobraževanjem režijskih delavcev in operaterjev na CNC strojih smo zaradi njihovega znanja pridobili na času programiranja, predvsem pri izdelavi vzorčnih kosov, ki so v zadnjem času zelo pogosti˝ - Stilles

˝Izobraževanja so bila kvalitetna in pohvaljena s strani zaposlenih. Izobraževanje preko notranjih usposabljanj z Biotehniško fakulteto (oddelek za lesarstvo), nam je prineslo nove izkušnje, potrebno je sodelovati naprej˝ - LIP Bled

˝Projekta KOCles predstavlja zelo dober povezovalni projekt, ki spodbuja podjetja, da se odločijo za razvojne in organizacijske projekte, ki jih drugače ne bi izvajala˝ - M Sora

 

Več o dosežkih projekta KOCles 2.0 si lahko ogledate v spodnjem video prispevku.

   Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorat za lesarstvo.