30.05.2019
Izbrani projektni partnerstvi na programu SPIN predstavili plan dela

V sredo, 29. maja 2019 je potekala novinarska konferenca, kjer so Irena Kuntarič Hribar, direktorica sklada, in izbrani projektni partnerstvi predstavili izvajanje programa SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe.


Irena Kuntarič Hribar je uvodoma povedala: »Projekt je namenjen tistim zaposlenim, ki na trgu dela niso vidni, saj so zaposleni, lahko pa jih ogroža ali sprememba pri delodajalcu zaradi reorganizacije, transformacije, spremembe lastništva ali pa se podjetje znajde v težavah. Govorimo pridobivanju  dodatnih kompetenc in novih znanj za te osebe. To je eden prvih projektov, ki obravnava to ciljno skupino na takšen način, kajti v partnerstva so vključeni tudi socialni partnerji. Želimo si, da bi s tem projektom tudi EU pokazali, da imamo v Sloveniji znanje tudi na tem področju.«

 

V nadaljevanju sta se predstavili obe izbrani partnerstvi in predstavili, kako bo potekalo izvajanje programa.

 

V Vzhodni kohezijski regiji je bilo izbrano partnerstvo, ki ga sestavljajo tri strokovne organizacije, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem ljudi in njihovih karier in dve instituciji ki opravljata močno povezovalno vlogo ključnih deležnikov gospodarstva, trga znanja in delovne sile. Vodilni partner je INVEL inkubator za razvoj podjetništva d. o. o. Velenje. Partnerstvu so se že tekom snovanja projekta pridružili še: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Racio razvoj HR&M Consulting iz Celja, Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica, kot predstavnica delodajalcev in SKEI regijska organizacija Velenje, kot predstavnik združenja delojemalcev.

Medtem ko bo projektne aktivnosti v Zahodni kohezijski regiji izvajalo partnerstvo, ki ga sestavljajo Obalna sindikalna organizacija- KS 90, kot vodilni partner s partnerji podjetjem COMPETO, kadrovske storitve, d. o. o. in META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, kot strokovni organizaciji za razvoj kadrov, Primorska gospodarska zbornica, kot predstavnica delodajalcev in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnik združenja delojemalcev.


Ključni namen programa je spodbujanje vključevanja zaposlenih oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v različne ukrepe na trgu dela. V okviru razpoložljivih sredstev bodo partnerji z brezplačnim informiranjem, motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji sledili cilju, da vsaj 800 osebam izmed 3200 vključenih (v obeh regijah) omogočijo ohranitev delovnih mest oz. lažji prehod v novo zaposlitev. S projektom SPIN želijo opolnomočiti zaposlene, da bodo proaktivno pristopili k načrtovanju in razvoju lastnih karier skladno s potrebami delodajalcev oz. trgom dela. Sočasno pa bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se soočajo na delovnih mestih ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako bodo večali stopnjo zaposljivosti na eni strani ter zmanjšali tveganje prehoda v brezposelnost na drugi.

Aktivnosti bodo potekale v dveh zaporednih fazah. Prva, razvoj kariere, se osredotoča na informiranje, motivacijske delavnice, svetovanje in izdelavo individualnih kariernih načrtov. Po zaključenih 14 pedagoških urah pa se lahko oseba vključi v usposabljanje, s čimer razvija tako socialne, strokovne, digitalne in druge kompetence. V okviru programa so upravičena neformalna izobraževanja, kot so treningi komunikacijskih veščin, tečaji računalništva, tujih jezikov, usposabljanja s področja marketinga, vodenja …

 

 

 

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Na vrh