29.11.2019
Drugi prijavni rok za sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih začne teči 1. januarja 2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 25.7.2019 objavil 278. javni-razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih. 1. 1. 2020 začne teči drugi prijavni rok za zbiranje vlog in traja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 4. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020.

Na vrh