10.08.2018
Delavnica za podjetja, ki želijo doseči večjo učinkovitost zaposlenih

V sredo, 5. 9. 2018, bo od 9. do 14. ure na Ptuju (Terme Ptuj) potekala delavnica z naslovom »Dvignimo učinkovitost starejših z dobrim počutjem in zadovoljstvom na delovnem mestu«.

Na delavnici bodo udeleženci lahko spoznali pomembnost zavedanja počutja zaposlenih na delovnem mestu ter kako lahko počutje vpliva na samo delo, odnose in učinkovitost. Zinka Kosec z Akademije Akcija bo prisotne tudi naučila, kako odpraviti slabe navade in usvojiti tehnike samopomoči za uravnavanje počutja na delovnem mestu. Temu bo sledila predstavitev dobre prakse – »Zdrave Banke«. Zorica Jerič, vodja izobraževalnega centra NLB in mag. Marjana Zalar (NLB) bosta prikazali, kako so izpeljali uvedbo vsebin za dobro počutje in zadovoljstvo v njihovi organizaciji ter že prve rezultate njihovega truda. Delavnico bo zaključil prof. dr. Matej Tušak, ki bo govoril o razvojnih značilnostih starejšega življenjskega obdobja, o pomenu starejših zaposlenih za vzdrževanje delovne klime in o vzdrževanju zdravja ter delovne učinkovitosti.


Delavnica je za udeležence brezplačna, nanjo se lahko prijavite do torka, 4. 9. 2018, na povezavi: PRIJAVA.


Delavnica bo izvedena v okviru programa
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI in jo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Na vrh