27.02.2018
Delavnica o korporativnem velnesu za podjetja, ki se zavedajo pomena počutja starejših zaposlenih

V četrtek, 8. 3. 2018, bo od 9. do 14. ure v Portorožu (Grand hotel) potekala delavnica "Kaj organizaciji nudi korporativni velnes za starejše?".

Ta je del cikla delavnic ZAVZETI ASI s podnaslovom »Kadrovska funkcija: iz operativne v strateško« in je namenjena vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim managerjem, kadrovikom in ostalim zainteresiranim. Na njej bodo udeleženci lahko spoznali pomembnost zavedanja počutja zaposlenih na delovnem mestu ter kako lahko počutje vpliva na samo delo in odnose, kako odpraviti slabe navade in usvojiti tehnike samopomoči, kar bo predstavila Zinka Kosec z Akademije Akcija. Temu bo sledila predstavitev dobre prakse – implementacije korporavitvnega velensa v NLB, ki jo bosta predstavili Zorica Jerič, vodja izobraževalnega centra NLB, in mag. Marjana Zalar (NLB). Delavnico bo zaključil prof. dr. Matej Tušak, ki bo govoril o razvojnih značilnostih starejšega življenjskega obdobja, o pomenu starejših zaposlenih za vzdrževanje delovne klime in prenos izkušenj ter znanj na mlajše.Delavnica je za udeležence brezplačna, nanjo se lahko prijavite do torka, 6. 3. 2018, na povezavi: PRIJAVA.


Vabilo s programom


Delavnica bo izvedena v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI in jo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh