06.07.2018
Delavnica »Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI« navdušila udeležence

Ekipa KOC 2.0 je v četrtek, 5. julija 2018, organizirala izredno uspešno delavnico »Kako dosegati odlične delovne rezultate«, v izvedbi priznane strokovnjakinje s področja kadrovskega menedžmenta mag. Mojce Fon Jager.

Mag. Mojca Fon Jager je od začetka in do uveljavitve sodelovala pri pripravi in pogajanjih o novem plačnem sistemu v javnem sektorju, njeno ožje delovno področje je bilo nagrajevanje zaposlenih. Leta 2014 je napisala tudi priročnik z naslovom Javni uslužbenec – napredovanje.

 

Na tokratni delavnici so udeleženci izvedeli, kakšni so posameznikovi motivatorji in kaj motivira druge, kako vrednote, ki nas motivirajo, vplivajo na to, kako vidimo druge, kako prilagajati komunikacijo drugim udeležencem, kako v odnosih ohraniti svoje samospoštovanje in spoštovanje drugih ter kako z zgledom ohranjati visoko raven kulture v organizaciji.


Udeleženci so delavnico ocenili kot vrhunsko organizirano in izvedeno. Navajamo nekaj odzivov:


»Spontanost, predavateljica je odpirala veliko prostora za aktivno udeležbo.«

»Najbolj mi je bila všeč odprta komunikacija med udeleženci ter dejstvo, da je bila delavnica zelo aktivna.«

»Super način predstavitve SDI metode ter sodelovanje celotne ekipe udeležencev.«

 

Več o Kompetentni Sloveniji in o napovedniku prihajajočih delavnic lahko preberete tukaj. V kolikor bi se želeli prijaviti na katero izmed njih, vas prosimo, da sledite povezavam, ki so navedene v vabilih.Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Delavnica »Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI« navdušila udeležence
Delavnica »Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI« navdušila udeležence
Delavnica »Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI« navdušila udeležence

Na vrh