15.02.2019
Da bo poročanje in izvajanje projektov Po kreativni poti do znanja lažje steklo

V začetku februarja so v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Kopru potekale delavnica za izvajanje in poročanje za vključene osebe na izbranih 133 projektih v okviru programa Po kreativni poti do znanja.

 

Delavnice so bile namenjene vsem vključenim osebam na projektih PKP - koordinatorjem, pedagoškim mentorjem, delovnim mentorjem in študentom. Delavnice so bile dobro obiskane, največje pozornosti pa smo bili deležni v Kopru. 

 

Udeleženci so bili seznanjeni z dokumenti in obrazci, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, načinom poročanja, roki, upravičenimi in neupravičenimi aktivnostmi ipd. Večji poudarek je bil letos namenjen izvajanju prenosov znanj, izkušenj in dobrih praks, ki jih nekateri zavodi še vedno niso osvojili. Posebej opozorjeni so bili na dolžnost prijavitelja glede izpolnjevanja zahtev informiranja in obveščanja javnosti. Slednje tudi iz razloga večje prepoznavnosti programa Po kreativni poti do znanja, preko katerega se pišejo odlične zgodbe in ustvarjajo novi razvojni produkti, storitve, ki so plod skupnega dela študentov, pedagoških mentorjev in predstavnikov gospodarstva.

Glavni namen tovrstnih delavnic pa je razrešitev vprašanj, ki jih imajo izvajalci projektov, zato je bil precejšen del časa namenjeno prav neposrednemu odgovarjanju na tovrstne probleme. Izbor pogostih vprašanj in odgovorov bo v prihodnjih dneh objavljen na spletni strani, kjer pa že lahko najdete predstavitev z delavnic


 

Program Po kreativni poti do znanja sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh