01.02.2019
Cikel delavnic Zavzeti ASI: predstavnike podjetij vabimo, da postanejo glasniki razvoja starejših zaposlenih

V letu 2019, v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), sklad pripravlja dva povsem nova cikla brezplačnih delavnic.

Prvi cikel bo potekal med 14. 3. 2019 in 12. 4. 2019 v Ljubljani. Drugi, vsebinsko povsem identičen, se bo odvijal jeseni (september in oktober) v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (predvidoma v Laškem). Delavnice so brezplačne, namenjene pa so zlasti vsem tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorji, vodje kadrovskih služb in HR managerji, kadroviki in kadrovski specialisti …).

 

Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos praktičnih znanj in primerov dobrih praks v organizacije, da bi te spremenile oz. uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje (navznoter in navzven), da lahko starejši zaposleni  (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, namreč želi opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju njihovega položaja na trgu dela. Projekt se bo izvajal od leta 2017 do leta 2022. 

 


O ciklu delavnic ZAVZETI ASI

 

Posamezni cikel je sestavljen iz petih modulov (delavnic), s točno določenimi vsebinami. En modul obsega eno 1-dnevno delavnico (izjema je zadnji, 5. modul, ki je 2-dnevna delavnica). Moduli bodo zaokroženo povzeli vse ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih, da bodo lahko udeleženci pridobljena znanja tudi praktično prenesli v svoja podjetja oziroma organizacije. Ob koncu cikla delavnic bodo prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih.

 

Vsak modul (delavnica) je zasnovan tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del, udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice pripravili tudi krajši prispevek/nalogo.

 

Pomembne informacije za udeležence:

  • zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 30 udeležencev;
  • delavnice bodo potekale enkrat tedensko predvidoma med 9:00 in 16:30, s krajšimi odmori in daljšim odmorom za kosilo;
  • pričakuje se, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov (minimalni pogoj za pridobitev priznanja »Glasnik razvoja starejših zaposlenih« je vsaj 75- odstotna prisotnost);
  • zadnji, 5. modul, poteka v angleščini, prevajanje v slovenščino ne bo zagotovljeno (pogoj za udeležbo na tem modulu so opravljene domače obveznosti iz modulov 1.–4);  
  • po zaključenem ciklu bodo zaradi možnosti evalvacije izvedenih aktivnosti projekta ASI udeleženci naprošeni za povratno informacijo (anketa in intervju).

Za udeležbo je obvezna PRIJAVA, v okviru katere je potrebno napisati tudi kratko motivacijsko pismo, kjer udeleženci čim bolje pojasnijo, kako jim bodo znanja, pridobljena na delavnicah koristila v njihovi organizaciji in kako bodo prispevali k razvoju starejših zaposlenih.

 

Ker je število udeležencev omejeno na 30, si sklad v primeru prevelikega števila prijav pridržuje pravico, da med prijavljenimi izbere tistih 30 kandidatov, za katere bo na podlagi motivacijskega pisma ocenil, da bodo s pridobljenimi znanji največ prispevali k razvoju starejših zaposlenih v svojih organizacijah.

 

Za več informacij o aktivnostih projekta ASI se lahko obrnete na nas prek e-pošte asi[@]sklad-kadri.si, tel. št. 01 43 45 878 ali obiščete spletno stran www.zavzeti.si.

 

PRIJAVA 

Prijave sprejemamo do srede, 20. 2. 2019, oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

SEZNAM DELAVNIC ZAVZETI ASI

 

Dodatne informacije o delavnici Čustvena inteligenca za medgeneracijsko sodelovanje

 

 

 

Cikel delavnic bo izveden v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh