14.06.2019
Bodoči dijaki! Od 15. 6. dalje je možno oddati vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

Od 15. junija do vključno 20. septembra 2019 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev štipendije.


Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2019/2020 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.Dijaki lahko oddajo vlogo od 15. junija do vključno 20. septembra 2019.

 

Pomembne informacije:

  • podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno v celotnem obdobju izobraževanja;
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno/Zoisovo štipendijo,
  • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Merila

 

V kolikor bomo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi naslednjih meril:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.  
     

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj.

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

Na vrh