05.06.2019
7 milijonov evrov za izvajanje programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Na skladu nadaljujemo z uspešno zgodbo Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022«.


Kompetenčni centri so pomembni, ker slovenska podjetja povezujejo v partnerstva za strateški razvoj kadrov in predstavljajo pomembno investicijo oz. spodbudo delodajalcem, da se razvoja zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje boljših poslovnih rezultatov v svetovnem gospodarstvu. V kompetenčne centre se podjetja povezujejo znotraj področij Strategije pametne specializacije (S4).


 


Program KOC 2.0 je v letih 2017–2019 z dobrimi 4 milijoni evrov podprl 17 kompetenčnih centrov. Vključenih je bilo preko 300 podjetij, ki so svojim zaposlenim omogočila 35.758 udeležb v različnih programih usposabljanj.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 bo z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih ter krepitvijo mreženja in povezovanja podjetij krepil konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter izboljšal položaj zaposlenih na trgu dela. Program bo spodbujal izvajanje usposabljanja zaposlenih za povečanje njihove produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter zniževanja pogostosti napak.

V okviru novega programa KOC 3.0 bo poleg drugih aktivnosti izveden tudi javni razpis s ciljem izboljšanja ključnih kompetenc zaposlenih. Razpis bo objavljen v petek, 7. junija 2019 v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada. V obdobju 2019 - 2022 bomo tudi nadaljevali z izvajanjem brezplačnih delavnic v okviru Kompetentne Slovenije.

 

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

Na vrh