04.12.2014
5. javno povabilo programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« je zaključeno

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev se 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« zaključi.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Višina razpoložljivih sredstev je bila 1.246.641,52 EUR.

 

 

Datumi in ure prejema zadnjih ugodenih ponudb oziroma dopolnitev ponudb po posameznih regijah so:

 

 

 

Na spletni strani javnega povabila objavljamo tudi seznam vseh delodajalcev izbranih na 5. javnem povabilu za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

 

 

Po zaključku 5. javnega povabila je stanje nerazdeljenih razpisnih sredstev po regijah sledeče:

 

 

 

 

 

Vir sofinanciranja:Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

 

 

 

Na vrh