13.01.2014
2. sprememba Javnega povabila "Mentorstvo za mlade"

Sklad je danes, 13. 1. 2014 objavil drugo spremembo Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, sredstva so še na voljo.

Sprememba omogoča, da se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.


Spreminja se pogoj za mentorja, ki mora imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo (ni več pogoj, da ima vsaj enako izobrazbo kot novozaposleni).


Ponudniki lahko oddajo več ponudb na javno povabilo za nove zaposlitve glede na število zaposlenih. Največ eno pri delodajalcu z manj kot 10 zaposlenimi, dve od 11 do 20 zaposlenih oz. tri novozaposlene osebe pri delodajalcih z več kot 21 zaposlenimi.


Podaljšuje se končni datum zaključka javnega povabila in sicer do 31. 3. 2014, če ne bodo sredstva prej podeljena.


Ponudnike, ki so že oddali ponudbo na javno povabilo obveščamo, da lahko, če sprememba povabila vpliva na njihovo vlogo, oddajo dopolnitev ponudbe v delu, na katerega vplivajo spremembe javnega povabila.


Na podlagi navedenih sprememb javnega povabila se spremenijo tudi navodila za ponudnike, prijavni obrazec in vzorec pogodbe.

Na vrh