28.06.2019
Obvestilo o spremembi Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Z namenom razširitve pogojev za kandidiranje na razpisu vas obveščamo, da bo prišlo do spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, ki je bil 7. 6. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019.


Hkrati se s bo podaljšal tudi rok za oddajo vlog, in sicer do 15. 7. 2019 do 23:59. Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri na sedežu sklada, Dunajska 20, Ljubljana.


Sprememba javnega razpisa, razpisne dokumentacije in obrazci bodo objavljeni v petek, 5. 7. 2019 na naši spletni strani in v Uradnem listu RS.

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh