25.01.2018
Znani so rezultati javnega razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (drugo odpiranje)

Sklad je v okviru 2. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 18 vlog v skupni vrednosti 2.297.688,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. Skupen znesek podeljenih sredstev znaša 1.044.412,00 EUR.

Podeljena sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, v okviru katerih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.


Seznam izbranih projektov najdete tukaj.
Na vrh