03.11.2017
Vodje – začetek in konec vsega?

Pogosto slišimo trditve, da se vsi veliki uspehi pa tudi neuspehi podjetja pričnejo pri vodstvu. Če to drži, potem tudi drži, da je predvsem od vodstva podjetij odvisno ali uspešno vodijo starejše zaposlene in ustvarjajo pogoje v katerih bodo srečni. Tako bi lahko strnili eno od glavnih ugotovitev druge delavnice v ciklu delavnic Zavzeti ASI, ki je potekala v septembru v Polzeli.


Delavnico sta izvedli  mag. Jelic Lazarević Lajovic (kadrovska managerka leta 2017) ter Saša Mrak (urednica revije HR&M ter ustanoviteljica Inštituta za organizacijske rešitve IZOR).

 Uspešno vodenje starejših zaposlenih se mora začeti s strategijo. Pri pripravi strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi je pomembno, da se ne omejujemo na točno določeno starost zaposlenih. Pri tem svetujeta, da naj bo upravljanje s starejšimi zaposlenimi del poslovne strategije.
 

Predavateljici poudarjata, da je potem, ko je strategija postavljena, pomembno tudi samo vodenje in skrb, da se strategija uveljavlja tudi v praksi. Pri tem ima ključno vlogo prav vodstvo. Vodja mora biti sposoben upravljati spremembe, ki so ključne, da strategija zaživi. 

Avtorici sta izpostavili, da ima res ključno vlogo vodja, ki naj ima jasno vizijo in strategijo, saj je odgovoren za spreminjanje in upravljanje sprememb. Pomembno je, da vodi z zgledom in navdihom in da ima tako imenovano pripisano moč. Dobri vodje so svojim zaposlenim mentorji in coachi ter imajo dobro razvito emocionalno inteligentnost.

 

Da upravljanje s starejšimi zaposlenimi uspešno deluje, pa je pomembno, da ga živijo vsi. Zato je ključno medgeneracijsko sodelovanje, ki temelji na medgeneracijskem učenju, to pa zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami.

Celotno poročilo o dogodku si lahko ogledate tukaj

 

 Delavnica se je izvedla v slopu projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Sofinancirata jo Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Na vrh