31.03.2017
Vlada RS podelila pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja javnega sklada

Vlada RS je na včerajšnji seji pooblastila Ireno Kuntarič Hribar, da kot predsednica nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije opravlja funkcijo direktorice od 1. aprila 2017, vendar največ 90 dni.

Sedanjemu direktorju sklada z 31.3.2017 poteče mandat, kar pomeni, da javni sklad od 1. 4. 2017 dalje ne bo imel zakonitega zastopnika oziroma podpisnika.

Ker javni natečaj za zasedbo funkcije direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ni bil uspešen je nadzorni svet sklada sprejel sklep s katerim ustanovitelju predlaga, da za vodenje sklada pooblasti predsednico nadzornega sveta, Ireno Kuntarič Hribar.  

Ponovljen javni natečaj za zasedbo mesta direktorja je bil sicer objavljen 24. 3. 2017.

Na vrh