11.09.2019
Veste, katere bodo najpomembnejše strokovne kompetence čez 3 do 5 let?

Ekipa KOC 3.0 je 5. septembra 2019 organizirala delavnico z Barbaro Kranjc, s katero so udeleženci na podlagi Lego Serious Play prepoznavali najpomembnejše strokovne kompetence danes in v prihodnosti, predvsem pa nakazovali pot, kako jih razviti in osvojiti.

Poleg splošnih kompetenc, torej tistih, ki so pomembne in uporabne tako pri delu kot v vsakdanjem življenju, se morajo podjetja in zaposleni usmerjati v strokovne kompetence prihodnosti.

 

Glavni cilji delavnice Lego Serious so bili:

  • razumeti pomen razvijanja strokovnih kompetenc, stalnega izobraževanja, sprememb, ki jih prinaša Industrija 4.0, digitalizacija, AI ipd.,
  • poiskati ključne strokovne kompetence prihodnosti za doseganje ciljev Kompetentne Slovenije (za večjo konkurenčnost Slovenije in njeno uspešnost!),
  • se bolje spoznati med seboj, bolje razumeti, kaj in kako vsak član skupine prispeva k uspehu.

Velik poudarek delavnice je bil tudi na razvoju medosebnih odnosov, boljšemu medsebojnemu spoznavanju, izboljšanju medsebojne komunikacijo, sodelovanju, reševanju izzivov in iskanju rešitev. Če ste delavnico zamudili delavnico, vabljeni na naslednjo, ki bo potekala 24. 10. 2019.

 

Več o Kompetentni Sloveniji in o napovedniku prihajajočih delavnic lahko preberete tukaj. V kolikor bi se želeli prijaviti na katero izmed njih, vas prosimo, da sledite povezavam, ki so navedene v vabilih.


 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Veste, katere bodo najpomembnejše strokovne kompetence čez 3 do 5 let?
Veste, katere bodo najpomembnejše strokovne kompetence čez 3 do 5 let?
Veste, katere bodo najpomembnejše strokovne kompetence čez 3 do 5 let?
Veste, katere bodo najpomembnejše strokovne kompetence čez 3 do 5 let?

Na vrh