27.07.2017
Usposabljanje s področja digitalizacije poslovanja za uporabo sistema TOMAS

Predstavnici sklada sta se dne, 25. julija 2017, udeležili dela usposabljanja, ki ga organizira in izvaja Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.. Usposabljanje se tematsko navezuje na področje digitalizacije poslovanja za uporabo spletno podprtega analitično poročevalskega sistema TOMAS. Podjetje Energetika Maribor d.o.o. je partner v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu (KOC KROG).

Usposabljanje, ki je razdeljeno v več srečanj, je namenjeno usposabljanju zaposlenih za nov digitaliziran način dela, ki ga sicer uporabljajo vsi večji, zlasti mednarodni konkurenti. Z usposabljanjem se pridobivajo znanja za uporabo programskega orodja TOMAS, ki predstavlja spletno podprt analitični poročevalski sistem, namenjen nadomeščanju dosedanjih poročil v Excel obliki ali namesto word tabel in elektronskih sporočil. S pomočjo tega orodja bo odslej poročanje vseh oddelkov združeno v eno platformo, obenem pa bodo elektronsko vodeni tudi procesi dela (odrejanje nalog, roki, odgovorne osebe, opominjanje…).

Podjetje Energetika Maribor d.o.o. se je za tovrsten sklop izobraževanj odločilo predvsem zato, ker so pri poslovanju identificirali čedalje večjo potrebo po prehodu na digitalno poslovanje, saj se zaradi digitalno razvitejše mednarodne konkurence, vse bolj zapletene zakonodaje in širitve poslovnih dejavnosti, pojavlja čedalje večja količina podatkov, dokumentov, evidenc, poročil… V usposabljanja so tako vključeni vsi vodje in pa druge odgovorne osebe za področje poročanja, ki zagotavljajo podatke vodstvu.
Usposabljanje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Na vrh