10.07.2017
Tematski srečanji partnerjev KOC SOTRAG

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG), ki združuje 22 partnerjev, je v začetku julija 2017 izvedel dve tematski srečanji partnerjev. Zaključni poudarki so bile izoblikovane teme usposabljanj za partnerstvo po tematikah, ki so jih obravnavali ter prenos dobrih praks med podjetji.


KOC SOTRAG je v začetku julija 2017 izvedel dve tematski srečanji partnerjev. Namen tematskih srečanj je izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij. Partnerji so na prvem srečanju govorili o področjih kot so organizacijska energija in notranja klima, razvoj poslovnih modelov ter razvoj in trženje blagovne znamke. Na drugem tematskem srečanju pa so partnerji povzeli področja kot so trajnostne gradnje, energetska učinkovitost in zdravo bivalno ugodje, področje pametnih zgradb, sistemov njihovega upravljanja, BIM tehnologija (Building Information Modeling), interneta stvari. 

 Partnerstvo je že v vlogi definiralo ključne stebre znanja v partnerstvu in tudi ključna podjetja, ki imajo v določenem stebru največ znanj in so pripravljeni ta znanja deliti. Udeleženci so odgovarjali na vprašanja, kako so do sedaj razvijali področja (kje so imeli težave, zakaj, kako so jih reševali), kje in kakšni so bodoči izzivi za podjetja v partnerstvu ter kako jih rešujejo. Zaključni poudarki srečanj so bili določiti usposabljanja, ki bi bila zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a. Vsi udeleženci se zanimajo za predstavitev BIM-a v praksi ter pregleda zakonodaje v Sloveniji in tujini na področju gradbeništva, ki bi jim olajšala vstop na tuje trge.


Več si lahko preberete v poročilu.

Na vrh