24.12.2019
Rok prijave: še 15 dni
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020 (285. JR)

Razpisna dokumentacija:

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 46/19; ZŠtip-1)
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)


Pogosta vprašanja in odgovori:
tukaj


Dodatne informacije:

 
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 15 66

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2020. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

vPolni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2020 (285. JR)
  

Objava razpisa: 24. 12. 2019 na spletni strani sklada


Rok prijave: Prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je do vključno srede, 15. 4. 2020.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

Višina štipendije: Štipendija se lahko dodeli za: šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.


Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »vloga za 285. javni razpis«).

Na vrh