29.01.2018
Srečanje partnerjev KOC-a za tovarne prihodnosti

Projektna pisarna Kompetenčnega centra za tovarne prihodnosti je v četrtek, 25. 1. 2018, sklicala tretji partnerski sestanek v Steklarni Hrastnik, ki je bil namenjen pregledu pomembnih dosežkov, prihajajočih aktivnosti in skupnih usposabljanj na različnih področjih. Kompetenčni centri za razvoj kadrov so med drugim usmerjeni v razvoj novih programov usposabljanj, oblikovanje modelov za sistematičen interni prenos znanja in razvoj mentorskih sistemov.

Sestanek je vodil mag. Gregor Zelenšek iz Steklarne Hrastnik, ki je vodilni partner v partnerstvu KOC za tovarne prihodnosti, ki sicer skupno šteje 18 partnerjev. Udeleženci so pregledali dosedanje pomembne dosežke in načrtovane aktivnosti, ki jih bodo izvedli na ravni partnerstva. Izpostaviti velja, da so se dogovorili za skupna usposabljanja z raznolikim naborom tem (npr. šola vitkega upravljanja, šola produktnega marketinga in sodobni prodajni pristopi, šola vodenja, tehnološke tehniške kompetence, računalniške kompetence, kompetence učinkovitosti, kompetence sodelovanja, kompetence zagotavljanja kakovosti), kar kaže na uspešno mreženje in sodelovanje partnerstva.

 

Uspešno sodelovanje in delovanje KOC-a zagotavljajo tudi z individualnimi sestanki s partnerji glede potreb po usposabljanjih in različnih možnostih izvedbe usposabljanj, ki jih izvajajo skozi celoten čas trajanja projekta. Januarja 2018 so uvedli pošiljanje e-novic partnerjem, preko katerih jih bodo seznanjali z novostmi glede projekta in aktualnimi članki na temo tovarn prihodnosti, Industrije 4.0 in vitkega upravljanja. Na ta način doprinašajo k širitvi znanja, dobre prakse in povezovanja znotraj partnerstva. Na ravni projektne pisarne se povezujejo tudi izven partnerstva, in sicer aktivno sodelujejo z deležniki in snovalci modela SRIP, z namenom izmenjave dobrih praks in izkušenj.

 

 

Poleg tega so vzpostavili spletno mesto, ki vključuje predstavitve KOC-a ter posameznih vključenih partnerjev. Obenem predvidevajo tudi razširitev partnerske spletne strani, ki bo poleg številnih novosti vključevala povezovanje s sorodnimi institucijami. Vzpostavili bodo tudi forum za izmenjavo dobrih praks med partnerji. Več na: http://www.steklarna-hrastnik.si/projekti/koc.

 

Sestanka se je udeležila tudi predstavnica sklada Karin Sulič, ki je v svojem nagovoru udeležence spodbudila k realizaciji zastavljenih ciljev projekta. Hkrati je odgovorila še na odprta vsebinska in administrativna vprašanja, povezana z Navodili izvajanja projekta.

 

Po sestanku so si udeleženci ogledali proizvodnjo embalažnega stekla Steklarne Hrastnik.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh