09.08.2017
Skupaj pospešeno naprej 1

Sklad je organiziral delavnico Skupaj pospešeno naprej 1, kjer je ekipa KOC 2.0 predstavila Navodila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in Informacijski sistem Sklada (ISS).

Glavni namen delavnice je predstavitev Navodil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Delavnice se je udeležilo 22 udeležencev iz 10 projektnih pisarn izbranih KOC-ev. Udeleženci so postavljali vprašanja glede izvajanja le-teh. Vezano na navodila so predstavniki Sklada prestavili tudi najpogostejše napake pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje in podali informacijo, kako jih odpraviti. Veliko je bilo vprašanj glede na samo izvajanje usposabljanj (tako notranjih kot tudi zunanjih). 

 

    

 

Na delavnici je bil udeležencem predstavljen obnovljen Informacijski sistem Sklada (ISS) in njegove funkcionalnosti, funkcionalnosti zunanjega portala za udeležence. Na praktičnih primerih so udeleženci lahko videli, kako informacijski sistem uporabljati. ISS namreč omogoča vnos vključenih oseb, oddajo napovedi in izdelavo poročila o usposabljanju, pri čemer so na koncu poročila zbrani vsi potrebni podatki (kazalniki) za oddajo vsebinskega poročila. 

 

 

    

Vprašanj na temo ISS ni bilo veliko, se je pa v zaključku delavnice z udeleženci razvil pogovor glede prenosa dobrih praks pri motiviranju projektnih partnerjev, prenosa dobrih praks glede izbire dobrih predavateljev idr. 

 

 

Z udeleženci je dogovorjeno, da se bo delavnica, če bo interes s strani projektnih pisarn, ponovila v septembru 2017.

 

 

 

 

 

Na vrh