20.03.2017
Sklad se je predstavil na mednarodnem sejmu EDUfair v Beogradu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije štipendije se je 10. in 11. marca 2017 udeležil mednarodnega sejma EDUfair 2017.

Pod skupnim imenom »Study in Slovenia« so se na sejmu predstavljale slovenske univerze (UL, UM, UP, UNG), CMEPIUS in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.  

Predstavili smo razpise, namenjene državljanom Zahodnega Balkana. Sejem je bil zelo dobro obiskan in precej udeležencev je izkazalo interes za študij v Sloveniji.

 Na vrh