08.08.2014
Seznam izbranih ponudnikov v okviru 2. JP »Mentorstvo za mlade« na dan 8. 8. 2014

Sklad objavlja seznam delodajalcev, izbranih na 2. javnem povabilu »Mentorstvo za mlade« na dan 8. 8. 2014.

Sklad objavlja seznam delodajalcev izbranih na 2. javnem povabilu za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« na dan 8. 8. 2014. 

 

Vrednost podpisanih pogodb v izvajanju znaša 1.186.814,25 EUR. Izbrani delodajalci morajo v roku 90 dni od podpisa pogodbe s skladom začeti z izvajanjem mentorstva. 

 

V juliju so bile organizirane 3 delavnice za usposabljanje mentorjev, v avgustu pa se bo izvedlo 4 delavnice. Na delavnicah mentorji pripravijo tudi program mentorskega dela, na podlagi katerega se mentorstvo izvaja. 

 

»Seznam«

 

Program »Mentorstvo za mlade« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost

                                                          in zaposljivost«.

Na vrh